791 408 850, 501 343 515 | anna.polkowska@ubezpieczipomoz.pl | anna.gorska@ubezpieczipomoz.pl

Ubezpieczenie w Podróży

DLA KAŻDEGO TURYSTY

Wyjeżdżając za granicę w celach turystycznych koniecznie powinieneś zadbać o swój komfort psychiczny i zabezpieczyć się na wypadek zdarzeń losowych lub choroby. Dla odpowiedniej ochrony powinieneś wykupić ubezpieczenie, które pokryje min. koszty leczenia w przychodniach i szpitalach oraz zakupu leków czy też transportu medycznego, a także NNW, ubezpieczenie bagażu i inne.

s

RYZYKA

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz związane z nimi świadczenia pomocowe
  • Koszty transportu poszkodowanego
  • Inne świadczenia pomocowe (assistance)
  • Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu
Share This